Dean Sherzai

Photograph © Ayesha Sherzai

Books by Dean Sherzai